Despre mine

-->
Angela GRĂMADĂ

FORMARE PROFESIONALĂ

-         Septembrie 2008 – noiembrie 2013 - Phd. Candidat, specializarea Relaţii Internaţionale, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;
-         Octombrie 2005 – martie 2007 – MA Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;
-         Septembrie 2000 – iunie 2004 – Licenţiată în economie, specialitatea Relaţii Economice Internaţionale, Institutul Relaţii Internaţionale „Perspectiva”, Chişinău;
-         1999 – 2000 – Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Colibaşi.

ACITIVITATE PROFESIONALĂ

Domeniul CERCETARE şi ONG:
-   30 noiembrie 2011 - prezent - cercetătoare, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București;
-    01 martie 2009 – noiembrie 2011 – coordonator Programul Politică Externă, Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice, SNSPA, Bucureşti;
-       01 martie 2009 – prezent – asistent editor Journal of East-European and Asian Studies, CSEEA, Bucureşti;
-       01 iulie 2010 – prezent – colaborator International Politics Association, Londra;
-       16 mai 2011 – 16 octombrie 2011 – colaborator Fundația SOROS România;
15 august 2007 – 28 februarie 2009 – director executiv, Asociaţia de Instruire şi Informare Europeană, Chişinău

Domeniul EDUCAŢIE:
-       01 octombrie 2012 – prezent, asistent universitar, curs: Studii Regionale, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București;
-       15 martie 2007 – prezent - lector, titulară a cursurilor de Securitate Internaţională, Globalizare, Teoria Relaţiilor Internaţionale, catedra Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socio-Umaniste, Universitatea „Perspectiva-INT”, Chişinău;
-     octombrie 2007 – octombrie 2008 – coordonator, Centrul de Business, Universitatea “Perspectiva-INT” - Consultanţă oferită studenţilor şi persoanelor interesate de iniţierea unei afaceri proprii, analize şi studii economice, organizarea conferinţelor şi a seminarelor; 
-       15 martie 2007 – octombrie 2007 – consultant Centrul de Informare Europeană – proiect comun al Universităţii “Perspectiva-INT” şi al Asociaţiei de Instruire şi Informare Europeană;
-       28 iunie 2004 – octombrie 2005 – lector asistent, catedra Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socio-Umaniste, Universitatea „Perspectiva”, Chişinău.


-->
PUBLICAŢII:

          -     Influența proceselor politice (electorale) din Federația Rusă asupra relațiilor dintre UE și statele din Parteneriatul Estic, ISPRI, Academia Română, co-autoare, 2013;
-   Angela Grămadă, Caucazul de Sud între economie politică și politică energetică în Ileana Racheru, Stanislav Secrieru, Angela Grămadă: Caucazul de sud dupa 20 de ani de la prabușirea URSS: regimuri politice, securitate, energie, București, ed. Curtea Veche, 2012;
            - Evoluţia relaţiilor ruso-americane din perspectiva dezbaterii multilateralism/unilateralism // Ed. Lumen, Iaşi, 2007, 86 pag. – carte de autor.
-    Conflicte interetnice într-o Europă unită sau cum acceptă europenii diversitatea etnică a cetăţenilor săi// Conferinţa anuală a Universităţii „Perspectiva-INT”, 08 mai 2008.
-   Republica Moldova între Sistemul Generalizat de Preferinţe şi Politica Europeană de Vecinătate // Conferinţa anuală a Universităţii „Perspectiva-INT”, 21 aprilie 2007.
Tranziţia la economia de piaţă a Ţărilor Europei Centrale şi de Est. Analiză comparativă // Conferinţa anuală a studenţilor IRI „Perspectiva”, aprilie 2003.
-  Managementul carierei profesionale // Conferinţa studenţească „Învăţămînt. Carieră. Societate”, aprilie 2003
- Constituţia SUA – piatră de temelie în dezvoltarea democraţiei americane// Conferinţa anuală a studenţilor  IRI „Perspectiva”, mai 2001.

Articole, brief analisys şi alte lucrări elaborate de mine în perioada studiilor doctorale veţi găsi aici: Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice din Bucureşti, SNSPA.


Lansare ”Caucazul de Sud după 20 de ani”, Gaudeamus, 22 noiembrie 2012 


Conferință Internațională ”The Eastern Partnership: Assessments of Past Achievements and Future Trends”, 24 - 25 noiembrie 2012