Call for: Papers Journal of East European and Asian Studies


Call for Papers
Journal of East European and Asian Studies

Place of publication: Bucharest, Romania
Type of publication: print and online
Publication date: October 2011
Published/Edited by: Center for East European and Asian Studies

Topics: The editors of the Journal of East European and Asian Studies (JEEAS) are encouraging contributions for the 2nd issue, vol II, of JEEAS. The Journal welcomes manuscripts on all aspects of security affairs, international relations, regional studies, comparative politics, case studies in the fields of Political Science and International Politics, with strong theoretical and/or empirical emphasis, pertaining to the afore-mentioned region. Authors should not, however, limit themselves to the topics suggested here and may submit articles on other innovative issues and approaches. Manuscripts must be submitted in .doc and .pdf formats, typed single-spaced, Garamond font 13. If the manuscripts contain any tables, pictures, diagrams, etc., make sure and send them attached as .JPEG documents. All articles should be accompanied by a short abstract and a short professional CV of the author(s). Contributors may also submit miscellaneous article and/or book reviews. JEEAS does not accept materials that have been published elsewhere. For additional information regarding the submission guidelines, please see the Submission Guidelines section at www.jeeas.org.

Deadline: September 15, 2011.

Language: English and Russian.

Contact: Contributors are invited to submit a 500-word abstract outlining the argument and structure of the paper, along with the author’s CV. The final version of accepted articles must be submitted by September 15, 2011. The submitted works should be 5-8,000 words in length (references included). Submitted articles and reviews should be sent as Word (.doc) and PDF documents by email to:
E-mail: the articles should be sent to the following address: contact@cseea.ro
For other questions and information, please address your questions to the Editors:
Radu Alexandru Cucuta - radu.cucuta@cseea.ro
Internet: www.jeeas.org

Приглашаем Вас присылать статьи
Журнал Стран Восточной Европы и Азиатских Исследований (ЖСВЕАИ)

Место издания: Бухарест, Румыния
Тип публикации: в печатном и электронном виде
Дата публикации: октябрь 2011
Издатель / Под редакцией: Центра Восточной Европы и Азиатских Исследований.

Темы: Редакция журнала "Восточной Европы и Азии (ЖСВЕАИ) поощряет присылание статей для 2-го выпуска,  том II, ЖСВЕАИ. Журнал приветствует работы по всем аспектам безопасности, международных отношений, регионоведение, сравнительной политики, тематические исследования в области политологии и международной политики, с сильной теоретической и / или эмпирического внимания, относящихся к вышеупомянутым регионам. Авторы не должны, однако, ограничиваться на тех темах, предложенных здесь и могут представить свои статьи о других инновационных подходов к решению проблем. Рукописи должны быть представлены в формате .DOC и PDF форматах, набранные через один интервал, шрифт Гарамонд 13. Если рукописи содержат таблицы, рисунки, диаграммы и т.д., убедитесь, что их отправка прилагается в формате .JPEG документов. Все статьи должны сопровождаться кратким резюме и кратким профессиональным резюме автора(ов). Авторы могут представить разные статьи и / или книгу отзывов. ЖСВЕАИ не принимает материалы, которые были опубликованы в другом месте. Для дополнительной информации относительно предоставления руководящих принципов, пожалуйста, см. раздел Руководство по подаче на www.jeeas.org

Заявки принимаются до 15-го сентября 2011.

Язык: английский и русский.

Контакты: Заинтересованным сторонам предлагается представить аннотации в размере 500 слов, с изложением аргументов и структуру работы, наряду с резюме автора. Полная версия принятых статей должны быть представлены до 15-го сентября 2011. Представляемые на конкурс работы должны иметь около 5-8,000 слов (ссылки прилагаются). Представленые статьи и обзоры должны быть направлены как WORD (. DOC) и PDF документы по электронной почте.
Электронная почта: статьи должны быть направлены по следующему адресу: contact@cseea.ro
Другие вопросы и заявки на дополнительную информацию, пожалуйста, присылайте редакции:
Раду Александру Кукутэ - radu.cucuta@cseea.ro

Eşichierul centru-dreapta prea îngust pentru politica de la Chişinău


Alina Blajen este un reprezentant activ al tineretului implicat în viaţa politică din Republica Moldova, fost membru al Partidului Alianţa Moldova Noastră, vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret a respectivului partid şi actual membru al Partidului Acţiunea Democratică. Tânăra politician nu rămâne indiferentă la schimbările şi procesele ce au loc în spaţiul politic din R. Moldova, pledând şi promovând principiille democratice prin activităţile şi proiectele pe care le implementează.
1. În perioada guvernării comuniste, Alianţa Moldova Noastră a fost principalul pilon al opoziţiei. Cum apreciaţi această perioadă pentru dezvoltarea internă a partidului al cărei membru aţi fost? A fost ea benefică pentru consolidarea internă?
În perioada în care ne aflam în opoziţie, Alianţa Moldova Noastră a activat ca un organism integru. Pot să spun că anume în respectiva perioadă, anii 2007-2009, AMN se dorea a fi şi putea fi asemănată cu o familie, fapt confirmat de marea majoritate a membrilor de partid (în special de cei de nivel local şi de Organizaţia de Tineret). În această perioadă, AMN a devenit, practic, cel mai mare partid. Deţineam priorităţile vieţii politice din Republica Moldova, având un impact considerabil asupra tinerilor. Chiar şi tinerii simpatizanţi sau membri ai Partidului Comunist, cu toate resursele lor administrative, erau mai puţin pregătiţi decât noi.
2. În aprilie 2011, Congresul Alianţei Moldova Noastră a decis să fuzioneze cu Partidul Liberal Democrat din Moldova. Nu era AMN pregătită să intre în opoziţie? Sau perspectiva alegerilor locale a determinat această hotărâre? Aveau la momentul acela PLDM şi AMN o viziune comună asupra modalităţii de soluţionare a problemelor cu care se confruntă societatea din Republica Moldova?
Fuzionarea AMN cu PLDM a constat în finalizarea operei liderilor celor două formaţiuni: Vlad Filat pe de o parte, Serafim Urechean pe de alta. Odată cu înfiinţarea PLDM, a fost clar că segmentul de centru-dreapta al eşichierului politic moldovenesc, unde se plasa şi AMN, a devenit şi mai îngust. La formarea AIE 1, Vlad Filat a stabilit drept scop primordial lichidarea Partidului Alianţa Moldova Noastră de pe arena politică sau excluderea acestuia din joc. Strategia lui Serafim Urechean a fost de a acţiona pe verticală; un exemplu ar fi scandalul ce vizează funcţia de Procuror General pe care se spunea că  Serafim Urechean ar fi vândut-o, fapt ce a cauzat ruptura AMN şi, în special, divizarea partidului în două tabere: adepţii lui Serafim Urechean şi cei ai lui Veceslav Untilă. Serafim Urechean, care timp de 11 ani a condus Chişinăul, apoi timp de 4 ani a dirijat opoziţia anticomunistă, se simţea incomodat de noul statut de lider al unui partid extraparlamentar. De fapt, AMN a devenit as-ul din mânecă şi principalul incident de interese în repartizarea sau stabilirea funcţiilor (Serafim Urechean în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi şi mai mulţi fruntaşi ai partidului în diferite funcţii din Guvern: Leonid Bujor, fost ministru al educaţiei, actual consilier al prim-ministrului pe probleme de educaţie.
Continuare pe InfoPrut

a trecut o vară ...

Nici nu ştiu de când nu am mai scris pentru mine... . În ultimele câteva luni preocupările profesionale m-au copleşit de-a dreptul şi mă prind adesea gândindu-mă dacă nu cumva comit greşeli în goana după ştiri, brief-uri, pagini web cu analize mai bine sau mai rău scrise. 

Tare mi-e dor de acea perioadă a verii în care rătăceam prin Bucureşti în căutare de locuri mai puţin umblate, cu meşteri vechi şi noi, cu ciocolata caldă de pe Lipscani. Într-o seara chiar am realizat că încă nu am văzut stelele sclipind în apus, că nu am auzit cântatul greierilor prin ţepii de mohor, că nu am văzut o broască vara asta, că nu am mai pus mâna pe o carte de suflet, că nu am văzut Prutul curgând la vale, că m-au mâncat doar ţânţarii din Bucureşti, cei de acasa nu au avut parte de mine, că nu m-am mai jucat cu căţelul, că nu m-am mai ridicat în vârful degetelor după corcoduşe şi mere verzi, că nu m-am uitat peste gard să vâd cum vin vacile seara pe uliţă, că nu am băut apă din fântână, că nu mi-am văzut încă părinţii ... .

Şi stai şi te gândeşti: oare se merită să renunţi la atâtea lucruri bune în prezent pentru ca viitorul să-ţi sune bine? 

L'etoile ...