Politica externă a Rusiei în anul 2012. Totaluri.Priorități, principii, mod de acțiune, responsabilitate, evitarea conflictelor militare, multivectorialitate, pragmatism, crearea de condiții prielnice pentru dezvoltarea Rusiei, integrare, Uniunea Economică Eurasiatică, Uniune Vamală, etc., cam pe aceste concepte, susține Sergey Lavrov, că s-a bazat politica externă a Rusiei.

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse găsiți și transcrierea acestei conferințe de presă.

Vizionare plăcută! :)


World Economic Forum, Davos. Scenarios for the Russian Federation

CfP: Journal of East European and Asian Studies April 2013


*Journal of East European and Asian Studies*

*Place of publication* : Bucharest, Romania

*Type of publication* : print and online

*Publication date*: April 2013

*Published/Edited by*: Center for East European and Asian Studies
*Topics*: The editors of the Journal of East European and Asian Studies (JEEAS) are encouraging contributions for the seventh issue of JEEAS. The Journal welcomes manuscripts on all aspects of security affairs,  international relations, regional studies, comparative politics, case studies in the fields of Political Science and
International Politics, with strong theoretical or empirical emphasis, pertaining to the afore-mentioned region. Authors should not, however, limit themselves to the topics suggested here and may submit articles on other innovative issues and approaches. Manuscripts must be submitted in .doc and .pdf formats as suggested above, typed single-spaced, Garamond font 13. If the manuscripts contain any tables, pictures, diagrams, etc., make sure and send them attached as .JPEG documents as well.

Note that they will be published in black and white though. Weencourage authors to submit manuscripts with short concise headingsand we encourage the use of sub-headings particularly in longer manuscripts. All articles should be accompanied by a short abstract and a list of relevant key-words. Contributors may also submit
miscellaneous article and/or book reviews.

JEEAS does not accept materials that have been published elsewhere. For additional information regarding the submission guidelines, please check www.jeeas.org.

*Deadline*: February 10, 2013.

*Language*: English and Russian (in which case you must make sure you
include an abstract in English).

*Contact*: Contributors are invited to submit a 500-word abstract outlining the argument and structure of the paper, along with the author's CV. The final version of accepted articles must be submitted by  February 10, 2013. The submitted works should be 5-8,000 words in length (bibliography included). For citation please use the Chicago-Style, endnotes and bibliography system.
Submitted articles and reviews should be sent is Word (.doc) documents by email to: contact@cseea. ro
*E-mail/ for other questions and information: /*contact@cseea. ro
*Internet*: www.cseea.ro , www.jeeas.org


Приглашаем Вас присылать статьи
Журнал Стран Восточной Европы и Азиатских Исследований (ЖСВЕАИ)
Место издания: Бухарест, Румыния
Тип публикации: в печатном и электронном виде
Дата публикации: Апрель 2013

Издатель / Под редакцией: Центра Восточной Европы и Азиатских Исследований.
Темы: Редакция журнала "Восточной Европы и Азии (ЖСВЕАИ) поощряет прислание статей для 2-го выпуска,  том II, ЖСВЕАИ. Журнал приветствует работы по всем аспектам безопасности, международных отношений, регионоведение, сравнительной политики, тематические
исследования в области политологии и международной политики, с сильной теоретической и / или эмпирического внимания, относящихся к вышеупомянутым регионам. Авторы не должны, однако, ограничиваться на тех темах, предложенных здесь и могут представить свои статьи о других
инновационных подходов к решению проблем. Рукописи должны быть представлены в формате .DOC и PDF форматах, набранные через один интервал, шрифт Гарамонд 13. Если рукописи содержат таблицы, рисунки, диаграммы и т.д., убедитесь, что их отправка прилагается в формате .JPEG документов.

Все статьи должны сопровождаться кратким резюме и кратким профессиональным резюме автора(ов).
Авторы могут представить разные статьи и / или книгу отзывов. ЖСВЕАИ не принимает материалы,
которые были опубликованы в другом месте. Для дополнительной информации относительно предоставления руководящих принципов,пожалуйста, см. раздел Руководство по подаче на www.jeeas.org.


Заявки принимаются до 10-го февраля 2013-го года.
Язык: английский и русский (если ваша работа будет издаваться на русском, то Вы обязательно должны прислать абстракт на английском языке).


Контакты: Заинтересованным сторонам предлагается представить аннотации в размере 500 слов, с изложением аргументов и структуру работы, наряду с резюме автора. Полная версия принятых статей должны быть представлены до 10-го февраля 2013-го года. Представляемые на конкурс работы должны иметь около 5-8,000 слов (ссылки прилагаются).


Представленные статьи и обзоры должны быть направлены как WORD (. DOC) и PDF документы по электронной почте.


Электронная почта: статьи должны быть направлены по следующему адресу: contact@cseea.ro
Другие вопросы и заявки на дополнительную информацию, пожалуйста, присылайте редакции:
Интернет: www.cseea.rowww.jeeas.org

Vânătoarea de vânători! Sezon deschis duminică...

9GAG

Ca o dovadă de maximă sinceritate o să vă spun că am început să mă gândesc la cum va fi anul politic 2013 în Republica Moldova, având în minte o frază rostită acum doi ani de către un ales al poporului (și reprezentant al unui partid cu viziuni liberale și democratice): ”Din păcate la noi separarea puterilor în stat încă mai funcționează... .” Era un regret exprimat în contextul ezitării autorităților de a spune adevărul despre 7 aprilie 2009.

Pentru InfoPrut

Suntem la începutul anului 2013. Devine o obișnuință ca o crimă să dea tonul spectacolelor politice de la Chișinău la început de an. Acum fiecare este în căutare de vânători și vânat.

Nu am vizionat declarațiile lui Sergiu Mocanu. Poate ar fi trebuit sau poate nu. Totuși, o concluzie am putut să fac din ceea ce a scris presa din Republica Moldova: DIN PĂCATE LA NOI SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT NU MAI FUNCȚIONEAZĂ DEMULT... . L

Vine Sergiu Mocanu cu niște declarații despre un omor. Nu s-a dus la poliție să spună ce știe, s-a dus în fața unei camere de vederi. Eu îl înțeleg parțial. Adică pot să presupun că nu avea nevoie de publicitate gratuită pe seama unei crime, ci vroia să fie sigur că informațiile pe care le deține vor ajunge la public, adică la cetățeni, adică la alegători, iar gravitatea conținutului acestor informații nu-i vor pune în pericol viața.

Tot el, Sergiu Mocanu, spune și cine este criminalul. Sau își dă cu presupusul: Zubco! El este criminalul!

Stau și mă întreb:
1. de ce în țara asta informații despre mafie și crime are doar Sergiu Mocanu?
2. ce pedeapsă va primi Sergiu Mocanu dacă a greșit numele criminalului?
3. de ce, totuși, nu s-a dus la poliție mai întâi?

Acum despre cum ar fi trebuit să acționeze procurorul general: într-un stat normal, unde din fericire FUNCȚIONEAZĂ separarea puterilor în stat, o persoană care deține o funcție publică de un asemenea rang și-ar fi dat demisia de onoare, ar fi renunțat la imunitatea oferită de acea funcție, ar fi lăsat organele competente să-și facă treaba, iar mai apoi, dacă acuzațiile s-ar fi dovedit a fi nefondate, ar fi revenit la post.
La noi nu! La noi procurorul nu a procedat așa. Motive ar avea suficiente zic eu:

-          Nu are încredere în organele competente, inclusiv în instituția pe care o conduce (doar știe cum se desfășoară lucrurile din interior);
-           Cea mai bună apărare este atacul (în cazul dat la oponenții politici).

Problema este că ceea la ce asistăm noi acum sunt niște scânceli politice, prea puțin credibile. Eu vreau ca ancheta să nu mai fie influențată de declarațiile încrucișate ale liderilor partidelor politice. Eu vreau demisia de onoare, cu accent pe ONOARE, a procurorului general al Republicii Moldova. Dar cel mai mult și mai mult vreau ca în Republica Moldova SĂ FUNCȚIONEZE DIN FERICIRE SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT, inclusiv cea judecătorească!

Recomandare pentru Sergiu Mocanu. Un film:

Recomandare: PONARS Eurasia

PONARS Eurasia
Făceam curățenie pe desktop (nu-mi place desktop-ul pe care sunt aruncate aiurea pdf-uri și alte fișiere) și mi-a nimerit în vizor un policy brief despre efectele crizei economice globale asupra Federației Ruse. L-am deschis și am realizat că nu-l citisem. Am remediat eroarea. L-am citit până la final și nu pe diagonală. Ultimul rând al pdf-ului era acest link: www.ponarseurasia.org.

M-am dus la sursă și am descoperit un portal cu un conținut deosebit: Rusia, spațiul ex-sovietic, Eurasia, China. Și mai au și o rețea superbă de experți afiliați! Ce-mi puteam dori mai mult? Regret că nu am știut de ei mai demult.

Am zăbovit pe site și m-am delectat cu următorul policy brief: ”The Ukrainian Opposition in 2012. Election: Elvis has left the building”, autor Serhiy Kudelia. Iată câteva rânduri, reprezentative de altfel:

4)     Competitive Clientelism

The current parliamentary campaign in Ukraine has become a triumph of clientelistic politics. In the single-mandate districts candidates compete mainly in their ability to distribute as many goods – be it paved roads, school computers or food packages – to as many voters as possible. Apart from pure consumerist expectations, there is also a dynamic similar to the one described by a political scientist Ellen Lust in the Middle East. Voters are looking for someone who can ensure a sustained provision of private goods beyond the election and has enough influence to mediate in dealing with state bureaucracy. This gives tremendous political advantage to rich businessmen, local officials and ruling party functionaries. Clientilistic attitudes weaken the opposition candidates even in the core “orange” regions where a number of local oligarchs are set to win individual races. Furthermore, many strong opposition candidates chose to minimize their risks and decided to enter parliament through a party list rather then running in majoritarian districts. The United Opposition was further weakened by the decision to endorse a number of candidates from the radical right party “Svoboda” with a marginal support anywhere outside Western Ukraine.

Răsfoială plăcută. Eu deja știu că o să am o noapte albă... :D