Un dialog al surzilor...

geopolitikon.wordpress.com
Știam că va apărea acest articol în Revista 22. L-am așteptat cuminte. 

”Chestiunea rusă” de Jean-Dominique Giuliani:

”... Pentru Uniunea Europeană, chestiunea re­lațiilor cu Rusia este esențială și foarte im­portantă:

- este cel mai mare vecin al său și cea mai mare țară din lume din punct de vedere al teritoriului,
- este o țară în declin, care se străduiește să stopeze acest declin cu dificultate,
- este un factor de destabilizare a Uniunii Europene și a mai multor state - membre de la frontierele europene,
- este astăzi aproape un obstacol în calea realizării anumitor obiective de politică ex­terne ale Uniunii Europene.

Aș dori să fac trei serii de observații:
1) Pe de o parte, avem o putere rusă și, pe de alta, avem din ce în ce mai mult in­terese comune între Uniunea Europeană și Rusia.
2) Asta duce la un fel de dialog al surzilor între Uniunea Europeană și Rusia.
3) Ceea ce duce la întrebarea următoare: este posibil să stabilizăm și mai apoi să dez­voltăm cu Rusia o relație pe termen lung, durabilă, stabilă și de încredere, deci productivă?”

Lectură plăcută. 

0 comentarii: