Europolity: Journal of European Affairs - Call for Papers

Editorii Europolity: Journal of European Affairs caută contributori pentru ediţia inaugurală. Lucrările propuse trebuie să conţină între 5000 şi 8000 de cuvinte (bibliografie inclusă). Contribuţiile sunt binevenite atât din partea profesorilor şi cercetătorilor din domeniu cât şi din partea doctoranzilor şi studenţilor de nivel post-doctorat. Editorii pot de asemenea lua în consideraţie contribuţiile excepţionale ale studenţilor masteranzi.

Temă:

Acest număr este dedicat articolelor referitoare la aşteptările şi realizările generate de Tratatul de la Lisabona. Tratatul a dat naştere multor dezbateri încă din perioada imediat următoare conceperii sale. Numeroşi cercetători şi decidenţi au afirmat că este un pas decisiv către comunitarizarea anumitor politici sensibile, cum ar fi politica externă. Alţii au insistat ca prevederile legate de crearea unei Uniuni Europene mai federale au fost serios limitate. Editorii Europolity doresc articole academice şi de cercetare care evaluează impactul Tratatului de la Lisabona asupra construcţiei europene. Încurajăm elaborarea de lucrări care evaluează impactul Tratatului asupra politicilor, instituţiilor şi guvernării Uniunii Europene.

Termen limită:

Termenul limită pentru trimiterea articolelor este luni, 31 mai 2010. Articolele trebuie trimise prin e-mail la următoarea adresă: europolity@snspa.ro. În momentul trimiterii, asiguraţi-vă că aţi inclus următoarele informaţii:

Nume:

Instituţie:

Statut (ex: absolvent, lector, profesor):

Adresa de e-mail:

0 comentarii: