Competiţia de policy papers „Caucazul pe agenda publică europeană”

Fundaţia Soros România lansează competiţia de policy papers „Caucazul pe agenda publică europeană” în cadrul programului Iniţiativa de Politică Externă.


Temele pentru concursul de policy papers sunt:

1. Conflicte îngheţate şi managementul crizelor.

2. Programe de cooperare cu UE – Politica europeana de vecinătate şi Parteneriatul Estic.

3. Consolidarea democratică (supremaţia legii, buna guvernare, transparenţă, drepturile omului, lupta anti-corupţie).

4. Sisteme şi politici educaţionale în Caucaz.

5. Interesele marilor actori în regiune: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, China, Turcia.

6. Forme şi proiecte de cooperare regională: oportunităţi şi impedimente.

7. Mass-media în construcţia democratică (Georgia, Azerbaijan, Armenia).

8. Caucazul de Sud şi coridoarele energetice din regiune.

9. Securitate şi insecuritate: baze militare străine, trupe de menţinere a păcii, construcţie instituţională, reforma militară.

Competiția se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, tinerilor cercetători, activişti ai societăţii civile și reprezentanţi ai think-tank-urilor din România, cu vârste cuprinse între 18 şi 30 ani.

Modelul lucrării: policy paper – cu accent pe cercetare şi recomandări de politici publice.

Detalii tehnice:

  • Limba în care vor fi realizate lucrările: română

  • Dimensiunea lucrării: 12-15 pagini format A4

  • Font și spațiere: Times New Roman, size 12, spaţiu 1,5

Dosarul de participare va conține lucrarea şi un Curriculum Vitae de maxim 3 pagini al autoarei/autorului.

Dosarele se vor depune în plic închis la sediul Fundaţiei Soros din str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucureşti sau prin email la adresa spanainte(la)soros(punct)ro, cu menţiunea „Competiţia de policy papers Caucazul pe agenda publică europeană”.

Termenul limită de depunere a lucrărilor este 15 decembrie 2010.


Competiţia dispune de un fond de premiere pentru autoarele/autorii lucrărilor câştigătoare. De asemenea, câştigătorilor li se va oferi posibilitatea colaborării cu Fundaţia Soros România în proiecte de durată desfăşurate în regiunea bazinului Mării Negre.


Juriul competiției este format din (în ordine alfabetică):

Conf.univ.dr. Adrian Mihai Cioroianu, Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. Mihail E. Ionescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Prof.univ.dr. Tasin Gemil, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf.univ.dr. Armand Goşu, Universitatea Bucureşti
Conf.univ.dr. Marian Zulean, Universitatea Bucureşti

1 comentarii:

Alexandru Musteata spunea...

Ehhh, doar pentru cei din Romania...